Quý vị có muốn bồn chứa nước mưa để lưu trữ nước tưới cây không?  
Quý vị có muốn vườn thoát nước mưa để làm đẹp sân của quý vị không?  
Khi trời mưa nhà của quý vị có bị ngập từ nước chảy ra khỏi mái nhà không? 

Bồn chứa nước mưa và vườn thoát nước mưa lấy nước mưa từ mái nhà chảy vào đường ống bồn chứa nước mưa và vườn thoát nước mưa.

Chương trình RainWise cung cấp tiền hoàn lại để trả hầu hết hoặc tất cả chi phí để lắp đặt bồn chứa nước mưa và vườn thoát nước mưa. Nhân viên ECOSS có thể giới thiệu quý vị với nhà thầu nói tiếng việt để giúp liên lạc dễ dàng hơn. ECOSS chuyên cung cấp giáo dục về môi trường bằng ngôn ngữ phù hợp với quý vị. ECOSS tiến hành tiếp cận với hơn 15 ngôn ngữ và phục vụ các doanh nghiệp và cộng đồng trong khu Puget Sound.

ECOSS hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng nói tiếng Trung, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha.

Kevin nói tiếng Việt và rất vui được trả lời câu hỏi và hỗ trợ quý vị trong mỗi giai đoạn của chương trình RainWise.

Kevin Duong, (206) 859-9178, kevind@ecoss.org

 

Tiểp cận viên nói Tiểng Việt hỗ trợ miễn phí để giúp cộng đồng và doanh nghiệp thực hành những giải pháp thân thiện với môi trường.