Vào tháng 9,

Làm sạch miếng cao su trong vỏ bọc lỗ thoát nước

Mở van vòng chảy chậm để nước mưa tự nhiên xúc bồn nước sạch

Làm sạch giỏ lưới lọc trên bồn chứa nước mưa

Ba hành động đơn giản này giúp:

  • Giữ bồn chứa nước mưa của quý vị sạch sẽ
  • Lưu trữ nước sạch hơn
  • Giảm bụi bẩn, rêu, vi khuẩn và cặn lắng xuống trong bồn chứa nước mưa

Bồn chứa nước mưa sạch có nghĩa là nước sạch hơn, không có bụi bẩn và rêu! Sau khi hoàn thành ba hành động đơn giản này, quý vị có bồn chứa nước mưa sach!

Vào tháng Năm,

Quý vị có thể đóng van vòng chảy chậm để bắt đầu lưu trữ nước mưa vào mùa hè.

Khi trời mưa, bồn chứa nước mưa của quý vị sẽ lưu trữ được nước mưa.